Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

Kahlua
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Kahlua
Musimy wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Powód jest prosty: gorycz i brak przebaczenia głęboko wbiły kolce w nasze serca, one są łańcuchami, które trzymają nas w niewoli ran i przesłań, które przyniosły. Dopóki nie wybaczysz, pozostaniesz ich więźniem.
Kahlua

March 27 2017

Kahlua
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viafullmoon fullmoon
Kahlua
'Nie o to chodzi, żeby się nie bać , ale o to, żeby znaleźć wiarę w siebie
If someone truly loves you, distance would never be a problem.
— Unknown
(via thoughtkick)
Kahlua
Źle czy dobrze okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— Andrzej Sapkowski - Czas Pogardy
Kahlua
6253 686b
Reposted frombelleza belleza viainspirations inspirations
Kahlua
0517 0d86
Reposted fromnezavisan nezavisan viainspirations inspirations
Kahlua
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog

March 26 2017

8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viablubra blubra
Kahlua
Masz zapach spełniających się marzeń.
Kahlua
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
Kahlua
To nie życie jest szare, nudne i przewidywalne, lecz to co zgromadziłeś przez lata w swoim umyśle. Pretensje, żale, oczekiwania, niespełnione plany, oceny, wymagania, wspomnienia, nawyki, wątpliwości, lęki, ograniczenia, roszczenia, schematy. To czyni Cię biednym. Gdy w swoim umyśle masz biedę, doświadczasz biedy. Będziesz miał umysł bogaty w dobre wrażenia, wdzięczność, miłość, radość, mądrość, akceptację, humor, otwartość, bogactwo zacznie otaczać Cię z każdej strony.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaalberta alberta
Kahlua
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaOnly2you Only2you
4484 eb69 500

drxgonfly:

Autumn Fog II (by Christian Schweitz)

Reposted fromallaturca allaturca viaPolinda Polinda

March 25 2017

Kahlua
Reposted frombluuu bluuu viashillenya shillenya
Kahlua
9505 2832
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahelenburns helenburns
Kahlua
0295 5b79
Kahlua
5870 6b87
Reposted fromkarahippie karahippie vianaiwna naiwna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl